Aktivitetslederkurs

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker og å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs, samt klubbturer i kjent og skjermet farvann.

 Teorimomenter:
– Om NPF og utdanningssystemet
– Undervisningsmetoder
– Ledelse og organisering
– Treningslære
– Leker/aktiviteter
– Feilretting
– Navigasjon
– Hypotermi
– Førstehjelp
– Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs
– Reparasjonsutstyr og førstehjelpsutstyr

The scoop, eller hvordan få en bevisstløs person inn i kajakken.

Praktiske øvelser:
– Teknikk til 3 stjerner (1,25 m. bølger, 8 m/s vind, farvann nærme land beskyttet av skjærgård).
– Gruppeledelse på vannet

Hendelseshåndtering utgjør en stor del av kurset.


Krav til deltakelse
– Grunnkurs
– Teknikkurs
– Beherske kamerat- og egenredning
– Gruppeoversikt
– Kunne navigere i skjermet farvann
– Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs

Loggført minst 10 turer.

Varighet 16 timer.

Se kursoversikt på vår forside for datoer.

Pris: 3000
Antall deltakere: På dette kurset har vi en instruktør til deltaker ratio på 1:4. Dette for å sørge for at du får den oppfølgingen du trenger for å utvikle deg som havpadler og aktivitetsleder.
Påmelding: info@kajakknord.no
Oppmøtested: Hvasser eller Larvik. Sted avtales per epost.

Som aktivitetsleder skal du kunne flere måter å utføre kameratredning på.

Evaluering:
Tilfredsstille kravene til teknikk og ledelse.

Organisering og ledelse er i fokus. Deltakerne skal lede andre og på en trygg måte løse hendelser på vannet. Etter endt kurs må kursdeltager hospitere på ett NPF Grunnkurs før egne kurs kan holdes.

Deltakerens utstyr på Aktivitetslederkurs:
– Havkajakk
– Åre
– Taueline for havpadling (ca. 10 meter eller lengre)
– Kontakttau til korte tauinger
– Ekstra åre
– Personlig bekledning
– Flytevest
– Hjelm
– Spruttrekk
– Enkelt førstehjelpsutstyr og reparasjonsutstyr
– Fjellduk / nødtelt / vindsekk
– Ekstra varmt tøy
– Medbrakt mat
– Termos – varm drikke må med
– Sjokolade/snacks
– Lommelykt
– Lighter, tennstål, fyrstikker eller noe annet til å fyre opp bål
– Vanntette poser
– Noe å skrive med og på
– Kart og kompass

Som leder må du delegere oppgaver og holde oversikt over gruppa.