AKTIVITETSLEDERKURS

AKTIVITETSLEDERKURS

 

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker og å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs, samt klubbturer i kjent og skjermet farvann.

 Teorimomenter:
– Om NPF og utdanningssystemet
– Undervisningsmetoder
– Ledelse og organisering
– Treningslære
– Leker/aktiviteter
– Feilretting
– Navigasjon
– Hypotermi
– Førstehjelp
– Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs
– Reparasjonsutstyr og førstehjelpsutstyr

Praktiske øvelser:
– Teknikk til 3 stjerner (1,25 m. bølger, 8 m/s vind, farvann nærme land beskyttet av skjærgård).
– Gruppeledelse på vannet


Krav til deltakelse
– Grunnkurs
– Teknikkurs
– Beherske kamerat- og egenredning
– Gruppeoversikt
– Kunne navigere i skjermet farvann
– Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs

Loggført minst 10 turer.

Varighet 16 timer.

Pris: 3200

Påmelding: info@kajakknord.no
Oppmøtested: Hvasser eller Larvik. Sted avtales per epost.

Evaluering:
Tilfredsstille kravene til teknikk og ledelse.

Organisering og ledelse er i fokus. Deltakerne skal lede andre og på en trygg måte løse hendelser på vannet. Etter endt kurs må kursdeltager hospitere på ett NPF Grunnkurs før egne kurs kan holdes.

Deltakerens utstyr på Aktivitetslederkurs:
– Havkajakk
– Åre
– Taueline for havpadling (ca. 10 meter eller lengre)
– Kontakttau til korte tauinger
– Ekstra åre
– Personlig bekledning
– Flytevest
– Hjelm
– Spruttrekk
– Enkelt førstehjelpsutstyr og reparasjonsutstyr
– Fjellduk / nødtelt / vindsekk
– Ekstra varmt tøy
– Medbrakt mat
– Termos – varm drikke må med
– Sjokolade/snacks
– Lighter, tennstål, fyrstikker eller noe annet til å fyre opp bål
– Vanntette poser
– Noe å skrive med og på
– Kart og kompass