Vilkår for deltakelse

Vilkår for deltakelse


Deltakelse skjer på eget ansvar. Kajakk Nord påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under arrangementene. Betingelse for deltakelse er at deltakerne har tegnet reise/ulykkesforsikring. Arrangementene kan være åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes tekniske, fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen. Deltakeren plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre arrangementet. Deltaker må selv vurdere om egne padleferdigheter er gode nok til å gjennomføre arrangementet. Dersom en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege.

Deltakerne må ha med seg det utstyr som er nevnt i programmet. Deltakerne plikter å rette seg etter instruktørs anvisninger. Dersom en deltaker viser seg å være fysisk eller psykisk uskikket til å gjennomføre arrangementet, er utilstrekkelig kledd eller mangler nødvendig utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen. Deltakere som kan få akutte helsesvikt (f.eks. anfall eller lignende) plikter selv å ta ansvar for å være godt forberedt til turen (f.eks. å ha med medisiner og bruksinstruks). Instruktør skal varsles i god tid før turen starter.

Gjennom å melde seg på arrangementet bekrefter deltakeren at han/hun har lest beskrivelsen av arrangementet, krav til kvalifikasjoner og vilkår for deltakelse. Deltakeren bekrefter i tillegg at han/hun besitter nødvendige kvalifikasjoner som kreves. Deltakeren bekrefter også at han/hun deltar på eget ansvar.Avbestilling
Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise tapes eventuelle depositum. Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før start av program tapes 50 prosent av totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før start tapes 100 prosent av totalsum.